Tekenen is meer ! Welkom in de wereld van tekentaal.

Tekenen is een communicatie middel waar woorden tekortschieten.           Door tekenen, schilderen kan een kind of volwassene zich op non-verbale wijze uiten. Op deze manier kun je laten zien wie je bent, wie je wilt zijn of wat je voelt. Tekeningen zijn spiegels die de belevingswereld zichtbaar maken.

Leer kijken naar de taal in de tekening. Als we die begrijpen, herkennen we ook de verborgen hulpvraag.

IVM CORONA wordt de agenda aangepast en zijn er geen lessen.

Wil je meer leren over de kindertekening en leren welke vervolgopdracht je kan geven die aansluit op de hulpvraag? 

Geef je op voor de praktijkgerichte opleiding kindertekeningen leren lezen en begrijpen.  

CRKBO geregisteerd en geaccrediteerd door  en RegisterVT 

https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/tekenen-is-meer-praktijkgerichte-opleiding-kindertekeningen-lezen-en-begrijpen/

Op deze website vind je verschillende ingangen om met beeldtaal bezig te zijn o.a de praktijkgerichte opleiding kindertekeningen leren lezen. Daarnaast kun je ook lesmateriaal bestellen. De praktijk zal je inspireren want de resultaten zijn verrassend.

Bauk Zwaan