Werkwijze Opleiding Tekenen is Meer

Een methode om middels tekenopdrachten en onderzoekformulieren een tekening te analyseren. Deze methode is verwerkt in het lesmateriaal van de opleiding aangevuld met vervolgopdrachten.

Download voorbeeld
Download voorbeeld

Tekenen is meer "IN BEELD"

Welkom in de wereld van de tekentaal. Tekenen is communiceren met jezelf en de ander.Tekeningen zijn beelden, onze eigen beelden die wij neer zetten op papier. Wanneer wij onze beelden goed bekijken en op ons in laten werken, ontstaan er vanzelf idee├źn en gedachten. Een tekening kan ons iets vertellen zonder dat wij er woorden voor nodig hebben. Ieder mens van jong tot oud kan zich uiten op papier door beweging en kleur. Tekenen is spelen en spreken op papier. Wij tekenen omdat wij onze expressie en creativiteit vorm willen geven. Wij drukken ons gevoel ermee uit. Dat geldt voor iedereen, ook voor de 2 jarige die krast en krabbelt. Als een kind tekent vertelt het in werkelijkheid iets over zichzelf. Hij is dat huis, die boom, die giraffe. Alles in de tekening is een aspect van het kind en zijn levenssituatie. De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets over je zelf te vertellen. Via de tekening kun je in gesprek komen met de maker. In de opleiding of tijdens een korte training leer je kijken naar de taal die de tekening spreekt. Je leert zien waar het kind zit in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aandachtspunten zijn:

 • Hoe leer ik om gaan met deze methode?
 • Hoe kan je de kindertekening screenen en toetsen?
 • Welke werkvormen kan ik aanbieden per leeftijd?
 • Hoe kan ik kinderen stimuleren in creativiteit?
 • Hoe zet ik tekenen in om de sociale vaardigheden te stimuleren?

Middels deze methode kun je het stadium in de tekentaal ontwikkeling herkennen en krijg je zicht op meerdere ontwikkelingsprocessen.

 • Het verloop van de tekentaalontwikkeling bij kinderen
 • Het verloop van fysieke en cognitieve ontwikkeling
 • De sociaal emotionele ontwikkeling

 Na het tekenen van de opdracht welke afgestemd is per leeftijd/fase vul je als professional het formulier in. Er worden steeds verschillende kolommen ingevuld bij een opdracht , de 1e kolom gaat over de ontwikkelingskenmerken ( beschreven in de map) m.b.t de verschillende stadia , de andere kolom gaat over de sociaal emotionele aspecten.

Wat wordt zichtbaar aan de ontwikkelingskant:

 • Het niet sluiten van de vorm
 • Ontbreken van elementen
 • Gebruik van zintuigen en ledematen
 • Fantasie en realiteit
 • Wel of geen perspectief (na 9 jaar)

Waar kijk je naar als het gaat om de sociaal emotionele kant:

 • Kleur gebruik
 • 1 of meerdere kleuren
 • Zelfvertrouwen/zelfbeeld
 • Interactie

N.a.v de toets lessen binnen het onderwijs of als intake in je coach/therapiepraktijk wordt duidelijk waar iets stagneert. De toetslessen zijn van groep 1 t/m 8. Bij kinderen uit het speciaal onderwijs schat je in waar ze nu zitten in hun tekentaalontwikkeling en op grond daarvan kies je de toetsles. Na het lezen daarvan ontdek je waar het kind is in zijn tekentaal en sociaal-emotionele ontwikkeling. De tekening is de basis in deze methode van analyseren. Een kind laat zichzelf zien zonder woorden. De tekentaalontwikkeling is universeel en vormt een goede basis voor de waarneming. Tevens wordt zichtbaar waar extra ondersteuning nodig is om sociaal-emotioneel te kunnen groeien en leren. Ondersteunende (teken)opdrachten maken het mogelijk om te focussen op de mogelijkheden/talenten. Wat aandacht krijgt groeit! Om een tekening goed te kunnen onderzoeken is kennis nodig. Daarnaast is het belangrijk dat je verschillende creatieve werkvormen en technieken kent om te kunnen aansluiten bij de hulpvraag van het kind. Hoe kun je een kind uitdagen om meer ruimte in te nemen op papier of om met twee benen op de grond te gaan staan? Wil je dit leren, geef je dan op voor de opleiding Kindertekeningen leren lezen en begrijpen.

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl