Methode Opleiding Tekenen is Meer

Een methode om middels tekenopdrachten en onderzoekformulieren een tekening te analyseren. Deze methode is verwerkt in het lesmateriaal van de opleiding aangevuld met vervolgopdrachten.

Download voorbeeld
Download voorbeeld

Tekenen is meer "IN BEELD"

Middels deze methode kun je het stadium in de tekentaal ontwikkeling herkennen en krijg je zicht op meerdere ontwikkelingsprocessen.

  • Het verloop van de tekentaalontwikkeling bij kinderen
  • Het verloop van fysieke en cognitieve ontwikkeling
  • De sociaal emotionele ontwikkeling

 Na het tekenen van de opdracht welke afgestemd is per leeftijd/fase vul je als professional het formulier in. Er worden steeds verschillende kolommen ingevuld bij een opdracht , de 1e kolom gaat over de ontwikkelingskenmerken ( beschreven in de map) m.b.t de verschillende stadia , de andere kolom gaat over de sociaal emotionele aspecten.

Wil je dit leren, geef je dan op voor de opleiding Kindertekeningen leren lezen en begrijpen.

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl