Inhoud van de Verdieping

Dit is een vervolg op blok 1.

Voor wie?

Voor therapeuten, coaches , jeugdzorg, kind en gezin en leerkrachten. Kortom voor mensen die werken met kinderen in allerlei leeftijden en dit vak willen gebruiken in hun eigen praktijk of groep. Meer informatie nodig?

Neem gerust contact op.

Verdieping Blok 2 Doel:

  • Het leren lezen van de symboliek in de tekening
  • Leren analyseren van de kracht en zwakte in een tekening
  • Ontdek de sterke kanten  van een kind en gebruik dat om een vervolgopdracht te formuleren.
  • Hulpvraag leren ontdekken op het gebied van: zelfbeeld, faalangst, pesten, hoog gevoeligheid, grensoverschrijdend gedrag.
  • Teken en schilder opdrachten die aansluiten bij bovenstaande hulpvragen.

Alle studiedagen krijg je huiswerk om in de praktijk om tekeningen te onderzoeken en te lezen.

Inhoud van de verdieping :

  • De verdieping (blok 2) bestaat ook uit 5 dagen.
  • In blok 2 leer je vanuit de hulpvraag kracht en zwakte ontdekken in de tekening. Wat kan ik uit de tekening halen om het kind aan te kunnen aanspreken op zijn kwaliteiten. Je kunt door de kennis vanuit blok 1 direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of bv in regressie gaat. Teken en schilderopdrachten zijn daarbij het hulpmiddel. Ook nu gaan wij praktisch aan het werk door zelf teken en schilder opdrachten te maken. De tekeningen uit je eigen praktijk zijn het uitgangspunt en dienen als casus voor de groep. Zo krijgt je steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die te lezen is een tekening.
  • Alle dagen krijg je een opdracht om in je eigen werk toe te passen. In de volgende bijeenkomst lezen we de tekentaal zodat de praktijk steeds centraal staat.
  • Naast de lesdagen heb je ook nu weer een studiebelasting van 3 uur per week. Deze opdrachten voer je uit in je eigen praktijk met je leerling of cliënt.

Je ontvangt een certificaat van deelname als je 80% aanwezig was en voldaan hebt aan de opdrachten.

Prijs € 550,00 per blok Inclusief lesmateriaal en werkboek, koffie, thee en soep. Inschrijven kan per blok.                                        Heb je voldoende vaardigheid in het lezen van kindertekeningen dan kan je eventueel alleen aan blok 2 deelnemen. Samen kijken wij in een intake gesprek naar de mogelijkheden.

Neem gerust contact op of bel mij 06 30040751

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl

11.9 679 16