Inhoud van de Verdieping

Dit is een vervolg op blok 1.

Geaccrediteerd door SKJ en geregisteerd bij het CRKBO

Voor wie?

Voor therapeuten, kindercoaches , jeugdzorg, kind en gezin en leerkrachten. Kortom voor mensen die werken met kinderen en dit vak willen gebruiken in hun eigen praktijk of groep. Meer informatie nodig?

Neem gerust contact op.

Kindertekeningen vertellen ons een verhaal en laten signalen zien. Deze signalen geven je aanknopingspunten om het kind te begeleiden bijv. als het leven moeilijk is.

 

Verdieping Blok 2 Doel:

 • Het leren lezen van de symboliek in de tekening
 • Leren analyseren van de kracht en zwakte in een tekening
 • Ontdek de sterke kanten  van een kind en gebruik dat om een vervolgopdracht te formuleren.
 • Hulpvraag leren ontdekken op het gebied van: zelfbeeld, zelfvertrouwen,hoog gevoeligheid, grensoverschrijdend gedrag,pesten
 • Teken en schilder opdrachten maken die aansluiten bij de hulpvraag en bv gaan over basisveiligheid, wie ben ik

Alle studiedagen krijg je huiswerk om in de praktijk tekeningen te onderzoeken en te lezen.

 

Inhoud van de verdieping :

 • De verdieping (blok 2) bestaat ook uit 5 dagen.
 • In blok 2 leer je vanuit de hulpvraag kracht en zwakte ontdekken in de tekening. Wat kan ik uit de tekening halen om het kind aan te kunnen aanspreken op zijn kwaliteiten. Je kunt door de kennis vanuit blok 1 direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of bv in regressie gaat. Teken en schilderopdrachten zijn daarbij het hulpmiddel. Ook nu gaan wij praktisch aan het werk door zelf teken en schilder opdrachten te maken. De tekeningen uit je eigen praktijk zijn het uitgangspunt en dienen als casus voor de groep. Zo krijgt je steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die te lezen is een tekening.
 • Alle dagen beginnen wij met tekeningen lezen zodat de praktijk steeds centraal staat.
 • Elke dag staat er een ander thema centraal. De symboliek van huizen, bomen, mens en dierfiguren worden uitgediept.
 • Alle dagen wordt er getekend of geschilderd om je rugzak nog meer te vullen met opdrachten 
 • We oefenen om opdrachten zo aan te passen dat ze passen bij dat kind met die hulpvraag. Elk kind is uniek en dat vraagt van ons dat wij vaardig worden in het geven van de juiste opdracht met de juiste woorden zodat het kind zich begrepen voelt
 • Naast de lesdagen heb je ook nu weer een studiebelasting van 3 uur per week. Je wilt immers de vervolgopdracht ook geven aan het kind(eren)

Je ontvangt een certificaat van deelname als je 80% aanwezig was en voldaan hebt aan de opdrachten.

Prijs € 550,00 per blok. Inclusief lesmateriaal, koffie, thee en soep. Inschrijven kan per blok.                                       

Heb je voldoende vaardigheid in het lezen van kindertekeningen dan kan je eventueel alleen aan blok 2 deelnemen.                  Neem dan contact op zodat wij samen kijken of een intake gesprek nodig is of dat het per telefoon/mail kan.

Neem gerust contact op via info AT tekenenismeer DOT nl of bel mij 06 30040751

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl