Inhoud van de Verdieping

Dit is een vervolg op blok 1.

Geaccrediteerd door SKJ  wanneer je blok 1 en 2 hebt afgerond en door de Beroepsvereniging Tekentaal met 2 punten per blok.

In de praktijk blijkt dat ook ander organisaties accreditatie punten geven bv Register Vaktherapie.

 Geregisteerd bij het CRKBO

                       

 

Verdieping Blok 2 Doel:

 • Het leren lezen van de symboliek in de tekening
 • Leren analyseren van de kracht en zwakte in een tekening
 • Welke hulpvraag (hulpvragen)wordt zichtbaar
 • Ontdek de sterke kanten van een kind en zet die in om een vervolgopdracht te formuleren.
 • Teken en schilder opdrachten maken die aansluiten bij de hulpvraag

Alle studiedagen krijg je huiswerk om in de praktijk tekeningen te onderzoeken en te lezen. We maken studenten groepjes zodat je ook naast de les samen tekeningen kan bespreken en elkaar feedback kan geven. Ook deze tekeningen neem je mee zodat wij samen kijken naar wat er ontdekt en geleerd is.

Inhoud van de verdieping :

 • De verdieping (blok 2) bestaat ook uit 5 dagen.
 • In blok 2 leer je vanuit de hulpvraag kracht en zwakte ontdekken in de tekening. Wat kan ik uit de tekening halen om het kind aan te kunnen aanspreken op zijn kwaliteiten. Je kunt door de kennis vanuit blok 1 direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of bv in regressie gaat. Teken en schilderopdrachten zijn daarbij het hulpmiddel. Ook nu gaan wij praktisch aan het werk door zelf teken en schilder opdrachten te maken.
 • In blok 2 vormen wij kleine sub groepjes die samen gaan werken. De tekeningen uit je eigen praktijk zijn het uitgangspunt en dienen als casus voor je feedback maatjes . Je tekent met 2 kinderen en je bevindingen deel je met de anderen. Je stuur  binnen een week je  verslag naar de ander zodat iedereen verder kan in zijn eigen praktijk.
 •  Het doel is dat je leert om steeds beter op het kind aan te sluiten en om de juiste vervolgopdracht te geven.
 • Je zorgt voor minimaal 5 a 6 opeenvolgende sessie met hetzelfde  kind zodat de rode draad zichtbaar wordt.
 • Zo krijgt je steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die te lezen is een tekening. Je krijgt feedback terug van je maatjes en je geeft ook feedback. Op deze manier leer je van en aan elkaar.
 • Alle dagen beginnen wij met de tekeningen uit jullie eigen praktijk.
 • We oefenen om opdrachten zo aan te passen dat ze passen bij dat kind met die hulpvraag. Elk kind is uniek en dat vraagt van ons dat wij vaardig worden in het geven van de juiste opdracht met de juiste woorden zodat het kind zich begrepen voelt
 • Na het lezen staat er een  thema centraal.
 • Alle dagen wordt er getekend, collage of geschilderd om je rugzak nog meer te vullen met opdrachten . Zo leer je zelf ontdekken waarom je een bepaalde opdracht geeft of juist niet. Het gaat niet om een leuke creatieve opdracht maar om de vraag welke opdracht aansluit aan bij het proces.
 • Naast de lesdagen heb je een studiebelasting van 5 uur per week. Werken met 2 kinderen en feedback geven vraagt tijd en aandacht.

Je ontvangt een certificaat van deelname als je 100% aanwezig was.

Voldaan hebt aan de huiswerkopdrachten uitgevoerd in je eigen praktijk.

Voldoende feedback gegeven hebt aan je maatjes.

In uitzondelijke gevallen kan je max 1 keer een lesdag in een andere groep inhalen. Het uitwisselen van feedback blijft in de tussentijd gewoon doorgaan met je eigen groepje

Prijs € 575,00 per blok.( tot 1 -8 daarna € 615,00) Prijs is  inclusief lesboek met uitgewerkte opdrachten en achtergrond. Tijdens de dag  koffie, thee , lekkers en een heerlijk maaltijd soep als lunch.  Inschrijven kan per blok.                                       

Heb je voldoende vaardigheid in het lezen van kindertekeningen dan kan je eventueel alleen aan blok 2 deelnemen. Neem dan contact op zodat wij samen kijken of een intake gesprek nodig is of dat het per telefoon/mail kan.

Accreditatie SKJ en Register Vaktherapie

Neem gerust contact op via info AT tekenenismeer DOT nl of bel mij 06 30040751

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl