Opleiding Tekenen is meer!

 

Kindertekeningen lezen

Praktijkgerichte opleiding Kindertekeningen lezen en begrijpen.

Dit is een CRKBO geregistreerde opleiding en geaccrediteerd door het SKJ en Beroepsvereniging Tekentaal

Een opleiding voor kindercoaches/therapeuten, jeugdzorg, logopedisten, leerkrachten, kortom voor mensen die kinderen begeleiden met hun hulpvraag.

Je wilt leren wat tekenen met je doet. Hoe je een tekening kunt lezen. Hoe je vaardig kunt worden in het stellen van goede vragen en van de juiste vervolg opdracht, zodat het kind/jongere zich gehoord en begrepen voelt en je samen kunt werken aan de hulpvraag.

Tekenen is communiceren met jezelf en de ander. Vanuit de ontwikkelingspsychologie kennen wij o.a de fasen en ontwikkelingsstadia van de mens van Erikson.  Begrippen zoals basisveiligheid, basisvertrouwen, hechting en zelfvertrouwen staan centraal. Wist je dat je in de tekening ook deze fasen kunt herkennen en dat je dan ook kan zien waar het kind zijn hulpvraag ligt? Tekeningen zijn beelden die wij neerzetten op papier. Tekeningen zijn spiegels die de belevingswereld zichtbaar maken. De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets over jezelf te vertellen. Elk kind heeft talenten en kwaliteiten en iedereen wil graag dat het kind zich optimaal mag ontwikkelen. Tekenen en schilderen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen. Je kunt immers in de tekening het onzichtbare vormgeven en wij kunnen dat leren lezen en begrijpen. Als je de tekening kunt analyseren weet je ook welke vervolgopdracht nodig is om het kind te stimuleren in zijn groei of aan te sluiten bij zijn hulpvraag. In deze opleiding gaan wij ook praktisch aan het werk. Zelf maak je opdrachten zodat je ook zelf kunt ervaren wat tekenen met je doet.


Wat vertelt deze tekening jou?

  • Ben jij ook nieuwsgierig naar de betekenis van de kindertekening en wil je die leren lezen?
  • Wil je samen met kinderen op ontdekkingsreis en de taal en symboliek in de tekening begrijpen?
  • Wil je leren hoe je kinderen kan stimuleren en aansluiten bij hun hulpvragen en belevingswereld?

 In de opleiding komen o.a de volgende items centraal te staan:

  • Hoe kan ik een tekening onderzoeken en de beeldtaal lezen?
  • Welke signalen krijg ik vanuit de tekening?
  • Welke vragen kan ik stellen om meer inzicht te krijgen in het verhaal?
  • Welke vervolg opdrachten kan ik aanbieden per leeftijd?
  • Hoe kan ik tekenen inzetten bij actuele onderwerpen van deze tijd?
  • Hoe kan ik kinderen stimuleren in creativiteit?

Lees verder over Blok 1 en Blok 2 of Schijf je in.geaccrediteerd

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl