Opleiding Tekenen is meer!

 

  

Kindertekeningen lezen

Praktijkgerichte opleiding Kindertekeningen lezen en begrijpen.

Dit is een CRKBO geregistreerde opleiding en geaccrediteerd door het SKJ 82,5 punten, het Register Vaktherapie blok 1 52 punten,  blok 2 55 punten en de Beroepsvereniging Tekentaal 2punten per blok

 

Tekenen is een taal

Tekenen is communiceren met jezelf en de ander. 

Vanuit de ontwikkelingspsychologie kennen wij o.a. de fasen en ontwikkelingsstadia van de mens van Erik Erikson en Professor Lievegoed. Er is al heel lang veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de betekenis van kindertekeningen. Op de opleiding hier meer over.

Begrippen zoals basisveiligheid, basisvertrouwen, hechting en zelfvertrouwen staan centraal.

Wist je dat je in de tekening ook deze fasen kunt herkennen en dat je dan ook kan zien waar het kind zijn hulpvraag ligt? 

Tekeningen zijn beelden die wij neerzetten op papier. Tekeningen zijn spiegels die de belevingswereld zichtbaar maken. 

De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets over jezelf te vertellen. 

Elk kind heeft talenten en kwaliteiten en iedereen wil graag dat het kind zich optimaal mag ontwikkelen.

Tekenen en schilderen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen. 

Je kunt immers in de tekening het onzichtbare vormgeven en wij kunnen dat leren lezen en begrijpen. 

Als je de tekening kunt analyseren weet je ook welke vervolgopdracht nodig is om het kind te stimuleren in zijn groei of aan te sluiten bij zijn hulpvraag.

In deze opleiding gaan wij praktisch aan het werk. Alleen in de praktijk kun je leren hoe je een tekening kunt lezen en begrijpen.

Elk kind is uniek en vertelt zijn eigen verhaal. Tijdens de lesdagen gebruiken wij de methode en onderzoeken wij tekeningen uit jouw praktijk. Je leert tekeningen uit alle ontwikkelinggsfase onderzoeken.

Zelf maak je ook opdrachten zodat je ook zelf kunt ervaren wat tekenen met je doet.

 
Wat vertelt deze tekening jou ?

 

  • Ben jij ook nieuwsgierig naar de betekenis van de kindertekening en wil je die leren lezen?
  • Wil je samen met kinderen op ontdekkingsreis en de taal en symboliek in de tekening begrijpen?
  • Wil je leren hoe je kinderen kunt stimuleren en aansluiten bij hun hulpvragen en belevingswereld?

Wat staat in de opleiding centraal:

  • Hoe kan ik een tekening onderzoeken en de beeldtaal lezen?
  • Welke signalen krijg ik vanuit de tekening?
  • Welke vragen kan ik stellen om meer inzicht te krijgen in het verhaal?
  • Welke vervolg opdrachten kan ik aanbieden per leeftijd?
  • Hoe kan ik tekenen inzetten bij actuele onderwerpen van deze tijd?
  • Denk aan : zelfbeeld, zelfvertrouwen, hooggevoeligheid, pijnlijke situaties,  "labels"enz

Lees verder over Blok 1 , Blok 2 , Blok 3 of de trainingsdagen of Schijf je in.

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl