Inhoud van de basisopleiding:

Voor wie?

Voor therapeuten, coaches , jeugdzorg, kind en gezin en leerkrachten. Kortom voor mensen die werken met kinderen in allerlei leeftijden en dit vak willen gebruiken in hun eigen praktijk of groep. Meer informatie nodig? Neem gerust contact op.

Basis Blok 1 Doel:

  • De ontwikkelingsfase in de kindertekening leren herkennen en lezen
  • Kenmerken uit een tekening kunnen halen om zo te kunnen aansluiten op de leefwereld van het kind
  • Werken met de methode en werkmodellen om een tekening te analyseren
  • Leer creatieve opdrachten die het kind ondersteunen
  • Kennis van materialen en technieken.

Je leert welke vaardigheden aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Je leert de tekening te onderzoeken en ontdekken hoe je het persoonlijke proces van elk individu( groep) kan ondersteunen? Wat vertelt een tekening? Je leert tekenvaardigheden, schildertechnieken en expressie vormen aan die laagdrempelig zijn zodat kinderen gestimuleerd worden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Je hoeft niet te kunnen tekenen om deel te nemen. Iedereen kan het! Alle studiedagen krijg je huiswerk om in de praktijk a.d.h.v. de tekenopdrachten die je geeft, tekeningen te onderzoeken en deze te begrijpen.

De basisopleiding (blok 1) bestaat uit 5 dagen. De lesdagen zijn 1x per maand.

In blok 1 leer je de taal in de tekening herkennen.

Je leert via een duidelijke, door mijzelf ontwikkelde methode de tekening  onderzoeken en begrijpen. Je leert wat de kenmerken zijn die horen bij een bepaalde leeftijdsfase van peuter tot 12+. Deze methode maakt zichtbaar waar extra ondersteuning nodig is. Om bij de ondersteuning en hulpvragen creatieve coaching toe te kunnen passen is het belangrijk dat je leert hoe je in gesprek kunt komen met het kind via de tekening. Je leert welke vragen je kunt stellen. Om een kind goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat je weet welke vragen inzicht geven en wat de symboliek betekent die zichtbaar is in de tekening. Je leert hoe je vaardig kunt worden in het geven van de juiste vervolgopdracht, zodat het kind zich gehoord en begrepen voelt en jij kunt werken aan de ontwikkeling en de hulpvraag. Na 5 dagen heb je ook een "rugzak" vol met ideeën en opdrachten en kan je de tekeningen lezen. 

Per dag krijg je als huiswerk een aantal opdrachten mee die je zelf in de praktijk gaat uitvoeren en onderzoeken a.d.h.v. de onderzoek methode. Zo is de opgedane kennis direct toepasbaar in de praktijk. Naast de lesdagen moet je rekenen op een studiebelasting van 3 uur per week.

Je ontvangt een certificaat van deelname als je 80% aanwezig was en voldaan hebt aan de opdrachten.

Prijs € 550,00 per blok Inclusief lesmaterialen en werkboek, koffie,thee en soep.

Inschrijven kan per blok. De opleiding is geregistreerd bij het CRKBO.

Neem gerust contact op of bel mij 06 30040751

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl

8.4 683 16