De privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoongegevens en is op gesteld in overeenstemming met de Eurpese Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG)

Gebruiker van de privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke is Tekenen is meer!, gevestigd in Harfsen, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 08186760

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies

Persoonsgegevens die bekend zijn op de mailinglijst t.b.v de nieuwsbrief worden alleen gebruikt om nieuwsbrieven rond te sturen.

De verwerking van persoongegevens die na een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt worden alleen gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening.

Gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Tekenen is meer!

Lochemsweg 92 e
7217 RJ Harfsen

Contactpersoon: Bauk Zwaan
Telefoon: 06 30040751
info AT tekenenismeer DOT nl